-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

รหัสโรงเรียน : 10200960

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- ม.3

ที่อยู่ : 258 ซอย 17 พระราม 9 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 02-3147334-5

แฟกซ์ : 02-3195458

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

-- advertisement --