-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโกลบอลอินเดียนนานาชาติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโกลบอลอินเดียนนานาชาติ

รหัสโรงเรียน : 13200150

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่อยู่ : 39/39 หมู่ที่ 1 ซอยวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโกลบอลอินเดียนนานาชาติ

-- advertisement --