-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกมลาลักษณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกมลาลักษณ์

รหัสโรงเรียน : 41100025

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 198 หมู่ที่ 11 สุขาภิบาล 1 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 41230

โทรศัพท์ : 042381140

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกมลาลักษณ์

-- advertisement --