-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100357

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 238 บางบอน 3 หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-8164156-7

แฟกซ์ : 02-8066196

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

-- advertisement --