-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกระจ่างวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกระจ่างวิทย์

รหัสโรงเรียน : 41100007

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 254 อุดร-หนองสำโรง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042248763

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกระจ่างวิทย์

-- advertisement --