-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกระแสพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกระแสพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 40100076

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 26/2 ซอยรามราช รามราช เมืองพล พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 043414121

แฟกซ์ : 043415319

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกระแสพัฒนา

-- advertisement --