-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 10100055

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 35 ประมวญ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-6379020-69

แฟกซ์ : 02-6379399

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

-- advertisement --