โลโก้โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100612

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 1/3 หมู่ที่ 6 นาวงประชาพัฒนา สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-5658400-1

แฟกซ์ : 02-5658401

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา