-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกรุณาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกรุณาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 40100071

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 585 สุขาภิบาล 2 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043272252

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกรุณาศึกษา

-- advertisement --