-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกฤชานันท์เขาสวนกวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกฤชานันท์เขาสวนกวาง

รหัสโรงเรียน : 40100088

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 153 ซอยตลาดสุขาภิบาล มิตรภาพ คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280

โทรศัพท์ : 043449292

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกฤชานันท์เขาสวนกวาง

-- advertisement --