-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกฤษณาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกฤษณาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100058

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 128/1 กาญจนวนิชย์ สะเดา สะเดา สงขลา 90120

โทรศัพท์ : 074411267

แฟกซ์ : 074412719

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกฤษณาวิทยา

-- advertisement --