-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

รหัสโรงเรียน : 90100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 9-มี.ค. ปละท่า บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 0740324585

แฟกซ์ : 047311606

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกลับเพชรศึกษา

-- advertisement --