-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกลั่นวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกลั่นวิทยา

รหัสโรงเรียน : 19100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 15 เทศบาล5 หนองแค หนองแค สระบุรี 18140

โทรศัพท์ : 036-371170

แฟกซ์ : 036-371170

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกลั่นวิทยา

-- advertisement --