-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกวางตง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกวางตง

รหัสโรงเรียน : 64100006

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 302 จรดวิถีถ่อง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

โทรศัพท์ : 055611654

แฟกซ์ : 055622373

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกวางตง

-- advertisement --