-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์

รหัสโรงเรียน : 57100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 256 หน้าค่าย รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053758564

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์

-- advertisement --