-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 90100068

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 490/14 ซอยเพชรเกษม เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074244038

แฟกซ์ : 074246977

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

-- advertisement --