-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกัลยวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกัลยวิทย์

รหัสโรงเรียน : 10100650

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 11/7 หมู่ที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า ลาดปลาเค้า จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-5705681

แฟกซ์ : 02-5705768

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกัลยวิทย์

-- advertisement --