-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 83100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 หลวงพ่อวัดฉลอง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076212162

แฟกซ์ : 076212162

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา

-- advertisement --