โลโก้โรงเรียนกาญจนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกาญจนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 80100091

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 182 ทุ่งสง-นครศรีฯ ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075412185

แฟกซ์ : 075412185

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกาญจนศึกษา