-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกาญจนะวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกาญจนะวิทยา

รหัสโรงเรียน : 20100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 519 ฐ ซอยไกรเกรียงยุค วชิรปราการ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-277190

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกาญจนะวิทยา

-- advertisement --