-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา

รหัสโรงเรียน : 39100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 97 ม.14 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา

-- advertisement --