-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด

รหัสโรงเรียน : 43100061

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 54/1 หมู่ที่ 11 ท่าสะอาด เซกา หนองคาย 38150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด

-- advertisement --