-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

รหัสโรงเรียน : 45100034

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 63 หมู่ที่ 3 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

โทรศัพท์ : 043532133

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการกุศลวัดกลาง

-- advertisement --