-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการกุศลวัดธรรมาธิปไตย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการกุศลวัดธรรมาธิปไตย

รหัสโรงเรียน : 43100059

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 170 หมู่ที่ 1 บ้านป่งไฮ เซกา เซกา หนองคาย 38150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการกุศลวัดธรรมาธิปไตย

-- advertisement --