โลโก้โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

รหัสโรงเรียน : 47100046

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 153 หมู่ที่ 9 บ้านโพนงาม แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา