-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

รหัสโรงเรียน : 45100035

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 532-3 ปัทมานนท์ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

โทรศัพท์ : 043,581,247,099,432,000

แฟกซ์ : 04580621

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

-- advertisement --