-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่

รหัสโรงเรียน : 40100047

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 123 หมู่ที่ 5 บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40210

โทรศัพท์ : 017692816

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่

-- advertisement --