-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการกุศลวัดละไม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการกุศลวัดละไม

รหัสโรงเรียน : 84100027

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 180 หมู่ที่ 6 ทวีราษฏร์ภักดี มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84310

โทรศัพท์ : 077424001

แฟกซ์ : 077424001

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการกุศลวัดละไม

-- advertisement --