-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด

รหัสโรงเรียน : 40100282

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 98 วัดสมสะอาด พระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด

-- advertisement --