-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง

รหัสโรงเรียน : 45100033

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 180 จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

โทรศัพท์ : 016000010

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง

-- advertisement --