โลโก้โรงเรียนกำเนิดวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกำเนิดวิทยา

รหัสโรงเรียน : 77100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 15 หมู่ที่ 2 ซอยสุขาภิบาล 15 เพชรเกษม เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์ : 032621173

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกำเนิดวิทยา