-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

รหัสโรงเรียน : 21100046

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 999 หมู่ที่ 1 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 21210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกำเนิดวิทย์

-- advertisement --