-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 57100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 พิศาล เวียง เทิง เชียงราย 57160

โทรศัพท์ : 053669371

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา

-- advertisement --