-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 67100035

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 442/1 หมู่ที่ 4 สระบุรี-หล่มสัก หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

โทรศัพท์ : 056782240

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

-- advertisement --