-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุศลศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุศลศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100283

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 4 ซอยวัดชัยพฤกษ์มาลา ชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ : 02-8821103-4

แฟกซ์ : 02-4350158

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุศลศึกษา

-- advertisement --