-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100379

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 95 หมู่ที่ 5 ประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 02-4276161

แฟกซ์ : 02-4272402

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

-- advertisement --