-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

รหัสโรงเรียน : 40100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 257 หมู่ที่ 7 เหล่านาดี บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043325416, 043324219

แฟกซ์ : 043325416

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

-- advertisement --