-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 33100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 161 หมู่ที่ 6 ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : 045,671,174,045,630,200

แฟกซ์ : 045630221

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

-- advertisement --