-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคริสตสงเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคริสตสงเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 26100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 184 หมู่ที่ 2 รังสิต-นครนายก องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120

โทรศัพท์ : 037-391085

แฟกซ์ : 037-322451

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคริสตสงเคราะห์

-- advertisement --