-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์

รหัสโรงเรียน : 57100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 1 ซอย 5 ริมกก ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053674103

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์

-- advertisement --