-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า

รหัสโรงเรียน : 57100043

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 276 หมู่ที่ 4 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

โทรศัพท์ : 053648834

แฟกซ์ : 053648834

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า

-- advertisement --