-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 95100029

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 334/3 หมู่ที่ 6 กุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา 95110

โทรศัพท์ : 073245455

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ

-- advertisement --