-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคี่ตี้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคี่ตี้

รหัสโรงเรียน : 72100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 235 หมู่ที่ 9 บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 035587390

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคี่ตี้

-- advertisement --