-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 16100047

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 388 หมู่ที่ 7 ซอย 12 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนงามมีศรีพัฒนา

-- advertisement --