-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจงหมิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจงหมิน

รหัสโรงเรียน : 25100026

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 458 หน้าเมือง หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 037-211103

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจงหมิน

-- advertisement --