-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจตุพรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจตุพรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 11100036

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 61 ซอยวัดด่าน สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-3941143

แฟกซ์ : 02-3941143

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจตุพรวิทยา

-- advertisement --