-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจรัสศิลป์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจรัสศิลป์

รหัสโรงเรียน : 53100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 319 ไชยบำรุง ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 055421306

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจรัสศิลป์

-- advertisement --