โลโก้โรงเรียนจริยธรรมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจริยธรรมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 96100051

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 254 หมู่ที่ 2 สายสุคิรนิ-แว้ง แวง แว้ง นราธิวาส 96160

โทรศัพท์ : 073659674

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจริยธรรมวิทยา