โลโก้โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 90100035

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 148 จะนะ-ปัตตานี สะกอม จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074320088

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ