-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจันทรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจันทรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100273

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 84 ซอย 14(สุริยะเดช) สมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 02-4371122

แฟกซ์ : 02-4371122

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจันทรวิทยา

-- advertisement --